<listing id="flt1x"></listing>

<nobr id="flt1x"></nobr>
<strike id="flt1x"><delect id="flt1x"></delect></strike>

     <th id="flt1x"><meter id="flt1x"></meter></th>

     當前位置: 小升初網 > 字詞句 > 正文

     燕歌行漢家煙塵在東北拼音版、翻譯及賞析

     2021-11-25 10:39:06  來源: 小升初網     閱讀次數:
     字號:

     1516669682138893.jpg

      燕歌行漢家煙塵在東北全詩拼音版:

      hàn jiā yān chén zài dōng běi , hàn jiàng cí jiā pò cán zéi 。

      漢家煙塵在東北,漢辭家破殘賊。

      nán ér běn zì zhòng héng xíng , tiān zǐ fēi cháng cì yán sè 。

      男兒本自重橫,天子非常賜顏色。

      chuāng jīn fá gǔ xià yú guān , jīng pèi wēi yí jié shí jiān 。

      摐金伐鼓下榆關,旌旆逶迤碣石間。

      xiào wèi yǔ shū fēi hàn hǎi , chán yú liè huǒ zhào láng shān 。

      校尉羽書飛瀚海,于獵火照狼山。

      shān chuān xiāo tiáo jí biān tǔ , hú  píng líng zá fēng yǔ 。

      山川蕭條極邊土,胡憑陵雜風雨。

      zhàn shì jūn qián bàn sǐ shēng , měi rén zhàng xià yóu gē wǔ 。

      戰士軍前半死生,美人帳下猶歌舞。

      dà mò qióng qiū sài cǎo féi , gū chéng luò rì dòu bīng xī 。

      大漠窮秋草腓,孤城落日斗兵稀。

      shēn dāng ēn yù héng qīng dí , lì jìn guān shān wèi jiě wéi 。

      身當恩遇恒輕敵,力盡關山未解圍。

      tiě yī yuǎn shù xīn qín jiǔ , yù zhù yīng tí bié lí hòu 。

      鐵衣遠戍辛勤久,玉箸應啼別離后。

      shào fù chéng nán yù duàn cháng , zhēng rén jì běi kōng huí shǒu 。

      婦城南欲斷腸,征人薊北空回首。

      biān tíng piāo yáo  kě dù , jué yù cāng máng gèng hé yǒu 。

      邊庭飄飖可度,絕域蒼茫更何有。

      shā qì sān shí zuò zhèn yún , hán shēng yī yè chuán diāo dǒu 。

      殺氣三時作陣云,寒聲一夜傳刁。

      xiāng kàn bái rèn xuè fēn fēn , sǐ jié cóng lái qǐ gù xūn 。

      看白刃血紛紛,死從來豈顧勛。

      jūn bù jiàn shā chǎng zhēng zhàn kǔ , zhì jīn yóu yì lǐ jiāng jūn 。

      君不見沙場征戰苦,至今猶憶李將軍。

      燕歌行漢家煙塵在東北全詩翻譯:

      唐玄宗開元二十六年,有個隨從主帥出塞回來的人,寫了《燕歌行》詩一首給我看。我感慨于邊疆戰守的事,因而寫了這首《燕歌行》應和他。

      唐朝邊境舉煙火狼煙東北起塵土,唐朝將軍辭家去欲破殘忍之邊賊。

      戰士們本來在戰場上就所向無敵,皇帝又特別給予他們豐厚的賞賜。

      鑼聲響徹重鼓棰聲威齊出山海關,旌旗迎風又逶迤獵獵碣石之山間。

      校尉緊急傳羽書飛奔浩瀚之沙海,匈奴單于舉獵火光照已到我狼山。

      山河荒蕪多蕭條滿目凄涼到邊土,胡人騎兵仗威力兵器聲里夾風雨。

      戰士拼斗軍陣前半數死去半生還,美人卻在營帳中還是歌來還是舞!

      時值深秋大沙漠塞外百草盡凋枯,孤城一片映落日戰卒越斗越稀少。

      身受皇家深恩義常思報國輕寇敵,邊塞之地盡力量尚未破除匈奴圍。

      身穿鐵甲守邊遠疆場辛勤已長久,珠淚紛落掛雙目丈夫遠去獨啼哭。

      少婦孤單住城南淚下凄傷欲斷腸,遠征軍人駐薊北依空仰望頻回頭。

      邊境飄渺多遙遠怎可輕易來奔赴,絕遠之地盡蒼茫更是人煙何所有。

      殺氣春夏秋三季騰起陣前似烏云,一夜寒風聲聲里如泣更聲驚耳鼓。

      互看白刃亂飛舞夾雜著鮮血紛飛,從來死節為報國難道還求著功勛?

      你沒看見拼殺在沙場戰斗多慘苦,現在還在思念有勇有謀的李將軍。

      燕歌行漢家煙塵在東北全詩賞析:

      《燕歌行》是高適的代表作,不僅是高適的“第一大篇”(近人趙熙評語),而且是整個唐代邊塞詩中的杰作,千古傳誦,良非偶然。

      詩意在慨嘆征戰之苦,譴責將領驕傲輕敵,荒淫失職,造成戰爭失利,使戰士受到極大痛苦和犧牲,反映了士兵與將領之間苦樂不同,莊嚴與荒淫迥異的現實。詩雖敘寫邊戰,但重點不在民族矛盾,而是諷刺和憤恨不恤戰士的將領。同時,也寫出了為國御敵之辛勤。主題仍是雄健激越,慷慨悲壯。

     亚洲精品无播放器在线播放 朋友的朋友4线观高清 國產亂侖一級 毛片免费全部播放无码 无卡无码无免费毛片 正在播放国产对白孕妇作爱
     <listing id="flt1x"></listing>

     <nobr id="flt1x"></nobr>
     <strike id="flt1x"><delect id="flt1x"></delect></strike>

         <th id="flt1x"><meter id="flt1x"></meter></th>